Català Castellano English

ESTUDIS
Estudis

Degut a l'escassedat cada cop major d'aigua, els governs han endurit les sancions per vessaments i els suministradors han encarit el producte.
És per això que cada cop les empreses es decideixen més a invertir en instal·lacions per a la recuperació i el tractament dels seus efluents. ECOgest ofereix solucions adaptades per a la recuperació o tractament d'efluents per a l'adequació d'aquests mateixos efluents als paràmetres que marca la llei de vessaments.

Disseny

La infraestructura d'ECOgest li permet dissenyar un procés de depuració o recuperació adaptat a les necessitats específiques de cada client.
El procés comença amb l'anàlisi de l'efluent al nostre laboratori, la qual cosa ens indicarà els processos necessaris per a obtenir la millor qualitat possible en la sortida. Dissenyant cada instal·lació des de zero, ECOgest pot adaptar-se als espais i incloure instal·lacions ja existents al nou procés.

Diseño

Pilotatge

Per validar els resultats obtinguts als assajos de laboratori, ECOgest disposa d'una planta pilot per al tractament in situ dels efluents en les instal·lacions del client. A fi de poder avaluar l'eficiència dels equips i els productes dissenyats, a partir dels resultats del pilotatge es confecciona l'oferta definitiva.

Pilotaje