Català Castellano English

INICI
Tractament d'Efluents Industrials

Tractament d'aigues industrials

Tractament d'aigues industrials

L'escassedat d'aigua ha fet que el seu preu augmenti fent cada cop més atractiva i rendible la seva reutilització. L'elevat cost a què ha arribat la gestió de l'aigua fa que les instal·lacions de recuperació s'amortitzin en un període cada cop més breu.

Projectes

Projectes

Els nostres projectes són clau en mà. Ens adaptem a les condicions concretes dels nostres clients; espai disponible, equips existents, programació específica, etc... Executem el projecte, la instal·lació, programació, posta en marxa i formació del personal tècnic.

Productes ECO

Productes ECO

Disposem d'una àmplia gama de productes per al tractament de l'aigua. FLOCULANTS, ANTIINCRUSTANTS i PRODUCTES DE NETEJA. Dissenyem productes personalitzats a partir de les necessitats dels seus efluents.

Anàlisi i assessorament

Anàlisi i assessorament

Cada empresa és diferent i cada efluent té unes característiques pròpies. És per això que ECOgest disposa d'un laboratori propi on analitzar els efluents de la seva empresa i amb els resultats obtinguts dissenyar el procés més adequat per a la seva empresa.

Instal·lacions

Instal·lacions

Les instal·lacions realitzades i en funcionament confirmen la viabilitat del nostre mètode personalitzat.

Tecnologia

Tecnologia

La innovació tecnològica aplicada a l'experiència contrastada, són les principals qualitats de la nostra gama d'equips, productes i tècniques per al tractament de l'aigua tant per a ús industrial com lúdic. Aportant una àmplia gama de solucions i adaptant-nos a les necessitats del client; ús, espais, equips...

Solucions Globals | Compromís i motivació | Servei Post-venda
Instal·lacions Industrials

Legalització d'Instal·lacions

Legalització d'Instal·lacions

Totes les instal·lacions industrials han de ser registrades als serveis d'Indústria pertinents. ECOgest coma Enginyeria i Empresa instal·ladora, pot realitzar els tràmits necessaris per a registrar instal·lacions d'aire comprimit, climaa, combustibles (líquids i gasosos) i processos a pressió (autoclaus, reactors, canonades...).

Retimbrats i Revisions periòdiques

Retimbrats i Revisions periòdiques

De manera periòdica totes les instal·lacions industrials han de sotmetre's a una prova per comprovar el seu correcte funcionament. ECOgest disposa de l'homologació i l'experiència necessària per dur a terme aquestes proves i registrar-les als serveis d'Indústria pertinents.

Instal·lacions d'Aire | Instal·lacions de Clima | Seguretat Industrial