Català Castellano English

SOLUCIONS
Solucions

Degut a l'escassedat cada cop major d'aigua, els governs han endurit les sancions per vessaments i els suministradors han encarit el producte.
És per això que cada cop les empreses es decideixen més a invertir en instal·lacions per a la recuperació i el tractament dels seus efluents. ECOgest ofereix solucions adaptades per a la recuperació o tractament d'efluents per a l'adequació d'aquests mateixos efluents als paràmetres que marca la llei de vessaments.

Noves instal·lacions

La infraestructura d'ECOgest li permet dissenyar un procés de depuració o recuperació adaptat a les necessitats específiques de cada client.
El procés comença amb l'anàlisi de l'efluent al nostre laboratori, la qual cosa ens indicarà els processos necessaris per a obtenir la millor qualitat possible a la sortida.
Dissenyant cada instal·lació des de zero, ECOgest pot adaptar els seus espais i incloure instal·lacions ja existents al nou procés./p>

Bugaderia Industrial

ECOgest ha implantat E.G.R.A. (Estació General de Recuperació d'Aigua) a la bugaderia industrial que XXX ha instal·lat a la seva nova fàbrica de XXX, on es recupera un 90% d'aigua per alimentar calderes, torres de refrigeració i procés productiu, per a un cabdal d'alimentació de 500m3/h.

Indústria Tèxtil

E.G.R.A. implantada per ECOgest. Planta de Dogi a Nanjing - Xina. Aquesta és una planta tèxtil, on s'han instal·lat dues línies paral·leles de 45m3/h, pel tractament de l'aigua residual generada als processos de tintura industrial. A l'actualitat la planta permet tractar 1.600m3 diaris, per vessament a riu. En una segona fase es pretén la reutilització de l'aigua en un percentatge d'entre un 60 i un 75% per a processos productius de tintura i alimentació a calderes.

Indústria de la fusta

E.G.R.A. implantada per ECOgest. Planta de Sonae Industria a Mangualde-Portugal. Aquesta és una planta de fabricació de taulers de DM, on s'ha instal·lat una línia de 25m3/h per al tractament de l'aigua residual generada als processos de fabricació de taulers. A l'actualitat, la planta permet reutilitzar 16m3 d'aigua permeada de l'Òsmosi inversa, per a alimentació d'aigua al sistema de desmineralització de les turbines de generació elèctrica.

Indústria Alimentària

E.G.R.A. implantada per ECOgest. Planta d'Embotits Garcia Lizana a Loja, Granada. Es un escorxador on s'ha instal·lat una línia de 20m3/dia, per al tractament de l'aigua residual generada als processos de matança. A l'actualitat, la planta permet vessar sota paràmetres directament al llit del riu.